พระสุรเสียงตรัส ว่า ‘เราก็เป็นคนจน’ เมื่อครั้งในหลวงตรัสถึงข้าวกล้อง

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2541 พระองค์ทรงตรัสถึงข้าวกล้อง ว่า ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือนี่ เรากินทุกวันเพราะว่ามีประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวนี่เอาของดีออกไปหมด ข้าวกล้องนี่ดี ใครบอกว่ากินข้าวกล้องเป็นคนจน เราก็เป็นคนจน

ขอบคุณคลิป กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา ข่าวสด

Tags

พระสุรเสียงตรัสว่า'เราก็เป็นคนจน' ในหลวง รัชกาลที่9 ข้างกล้อง ชาวนา คลิป

คลิปที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด

Top