ถ้าไม่อย่าแก่ไวไม่ควรทานหวานมากนะคะ และช่วงอายุ ปริมาณน้ำตาลดังต่อไปนี้ไม่ควรเกิน (ช้อนชา/วัน)

– เด็กอายุ 6-13 ปี
– หญิงวัยทำงานอายุ 25-60 ปี,
– ผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป ไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 4 ช้อนชาต่อวัน

– วัยรุ่นหญิงอายุ 14-25 ปี
– ช่ายวัยทำงานอายุ 25-60 ปี ไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน

หญิงชายที่ใช้พลังงานมาก เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬาไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 8 ช้อนชาต่อวัน

ข้อมูลจาก : ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล )

Tags

วาไรตี้ เกร็ดความรู้ สาระความรู้ หวาน แก่เร็ว แก่ กินหวาน

คลิปที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด

Top