เป็นอีกหนึ่ง Playlist ที่สร้างขึ้นมาเพื่อบันทึก ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัว 4 ALL STORY ตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบบัน ซึ่งมาดูความฮาของสองพี่กัสก้ากัน

Tags

กิจกรรมเด็ก สนุก ของเล่น ออกัส ออก้า plenakornchannel 4ออ

คลิปที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด

Top