องค์การนาซ่า (NASA) หรือองค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือสำรวจดวงดาวต่างๆ จากนอกโลก รวมถึงสิ่ง เร้นลับ อย่างมนุษย์ต่างดาว แต่ก็มีเรื่องราวลึกลับที่ NASA ยังไม่เคยเปิดเผยให้โลกได้รู้!

7 เรื่องราวลึกลับที่ นาซ่า (NASA) ไม่ได้เปิดเผยให้โลกรู้

Tags

อวกาศ เรื่องลึกลับ เรื่องจริง นาซ่า

คลิปที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด

Top