ท่องให้ขึ้นใจ บทสวดมนต์ พระคาถา ที่ คุณไสยแพ้ สามประโยคสั้นๆ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ได้กล่าวไว้ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บทสวดมนต์ คุณไสยแพ้ สามประโยคสั้นๆ

Tags

พระคาถา บทสวดมนต์ คุณไสย สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังษี ธรรมะ

คลิปที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด

Top