เมื่อคุณแม่กับลูกสาวเล่นเกมกินขนมที่ไม่ใช่เล่นแบบธรรมดา แต่เป็นการปิดตาทายขนมโดยเอาขนมหลายๆอย่างมารวมกันแล้วหยิบมาชิม

Tags

ปิดตาทายยำขนม ปิดตาทาย ยำขนม เด็ก
Top