การคัดเลือกมนุษย์อวกาศเพื่อปฏิบัติภารกิจนอกโลก มีแนวโน้มจะมองหาบุคคลที่แข็งแกร่งและมีลักษณะเหมาะสมต่อการเดินทางเป็นเวลานานในอวกาศได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเริ่มมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่า อาจเป็นการง่ายกว่าหากสามารถดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอวกาศ แทนการมุ่งปรับสภาพแวดล้อมนอกโลกให้เหมาะกับมนุษย์เหมือนที่แล้วมา

Tags

ดัดแปลงพันธุกรรม มนุษย์อวกาศ แปลก

คลิปที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด

Top